پيله شکسته اما شب پره توی خوابه

 

تو گفتگوی دريا عطسه اضطرابه

 

  ترکش  های   بدست گرفتن   مجلس    و    دولت 

 

دارد  خودش  را نشان می دهد

 

توقيف  ۲ روزنامه 

 

معنای آباد کردن توسط  آبادگران را هم فهميديم

 

روزنامه شرق توقيف شد

 

 روزنامه ياس نو توقيف شدند

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید