ديالکتيک و پارادوکس يا هر کوفت و زهر مار ديگر

چهل نفر کارتن خواب در  سحرگاه ۱۷  آذر ۱۳۸۲  از  سرما  جان سپردند

 

زانتييا : ۲۳  ميليون تومان .   ماکسيما : ۴۵  ميليون تومان

 

بی  ام  و  سری  هفت :  ۳۵۰ ميليون تومان

 

خانه  در   زعفرانيه تهران  خيابان آصف متری  : سه   ميليون   تومان 

 

ـ

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید