وب سايتی که فيلم سربريدن يک آمريکايی

را که به تلافی شکنجه زندانيان ابوغريب

انجام شده است را نشان می دهد.

بروی لينک ها کليک کنيد

اگر می توانيد تماشا کنيد

/ 0 نظر / 7 بازدید