وبلاگ اين جوری

خوب مستر جنتی طی سخنانی با مشتی آهنين بر دهان ياوه گوی

استکبار جهانی که آمريکا باشد کوبيده اند

سپاه پاسداران هم طی يک هاراگيری

به سبک هاتوری هانزو

اقدام به تهديد استکبار جهانی و فرزند نامشروع او اسرائيل غاصب

نموده اند .

چون  مستر جنتی و برادران سپاهی ۱۰۰٪  احتمال تخريب تهران

 و ساير شهرهای کشور را به دست زلزله آن هم با قدرت بالای ۶ دهم

که کمتر از آن اصلا و ابدا در شاءن اين ملت غيور نمی باشد  

 را می دهند اقدام به ايراد سخنانی انقلابی  نموده اند

چون تمام بچه های دبستانی هم می دانند

 کشوری را که ما با آن ۸ سال در دفاع مقدس تشريف داشتيم

امريکای جهان خوار فقط طی ۲۰ روز آن را ضميمه خاک ايلات متحده

نمود.

...............................................................................................

 

طوطيان شکر شکن و راويان اخبار گزارش می کنند

صهيون نيستهای غاصب همان ها که در طی تمام روزهای مدرسه مرده باد را

 نصيبشان کرديم قرار گذاشته اند در مرداد ماه به ايران عزيز حمله ور بشوند

خوب ما که بيد نيستيم با اين بادا بلرزيم

حتی اگر بادش راديو اکتيويته هم داشته باشد.

.................................................................................................

 

/ 0 نظر / 7 بازدید