شاملو   جاودانه است  :

 

 زندگی  يک تصادف است ومرگ يک واقعيت

 

 

زادروز  بزرگ بامدادان  شاملوی کبير 

 

به   راهداران   راهش   شادباش  باد 

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید